Реєстрація промислових зразків в Україні

Відповідно до законодавства України автори, які створили промисловий зразок, або роботодавець, якщо  промисловий зразок  створено  у порядку виконання службових обов’язків,  мають право одержати патент на промисловий зразок. Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та  подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання та подання заявки на промисловий зразок здійснюються за Правилами, встановленими наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 року.

Заявка на промисловий зразок повинна містити:

  • заяву про видачу патенту в одному примірнику;
  • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу у двох примірниках;
  • опис промислового зразка в одному примірнику;
  • креслення, схему, карту в одному примірнику.

За подання заявки та дії, пов’язані із охороною прав на промислові зразки, сплачуються мита та збори у розмірах, передбачених законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на промисловий зразок, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ, реєстрацією дій щодо розпорядження правами на такі об’єкти тощо.

Для складання і подання заявки на промисловий зразок необхідно узгодити наступні відомості:

  • про автора (авторів) та заявника (фіз. або юр. особи);
  • визначити, що є об’єктом промислового зразка та яка суть промислового зразка;
  • визначитись з територією, на якій планується отримання правової охорони: національна /міжнародна реєстрація;

(первинні країни, в яких пропонується продавати даний продукт – визначити загальні потенційні ринки збуту та місця виробництва або території, де можливо виробляти продукт патентної охорони)

  • заплановані терміни отримання охоронних документів (прискорена чи загальна процедура);
  • відомості про те, чи бажає заявник скористатися правом пріоритету тощо.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

 

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Ознайомлення з сутністю запропонованого до патентування рішення. Класифікація по МПК. Проведення попереднього патентного пошуку, попередня оцінка патентоздатності одного об’єкту винаходу (пристрій, спосіб тощо) 3 000.00…4 000.00
– за кожен наступний об’єкт винаходу 2 000.00…3 000.00
2. Складання формули, опису, реферату винаходу, підготовка всього комплекту документів для подання заявки в Установу, яка містить один пункт формули 2 000.00…5 000.00
– додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу 2 000.00…3 000.00
3. Подання заявки в Установу, отримання та передача заявникові документу про пріоритет 600.00 800.00 /
40.00*/
80.0**
– додатково за кожний пункт формули винаходу понад три 80.00 /
4.00*/
8.00**
4. Подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт формули 600.00 3 000.00 /
150.00*/
300.00**
– додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу 3 000 /
150.00*/
30.00**
5. Ведення діловодства та листування з Патентним відомством у процесі розгляду заявки на винахід (корисної моделі) до отримання патенту (за кожне повідомлення) подання документів для офіційної публікацію та реєстрації 500…900.00 Згідно Постанови № 1716 виходячи з необхідної дії
6. Повідомлення заявника стосовно запиту/рішення Установи за заявкою (за кожне повідомлення) подання документів для офіційної публікації та реєстрації, оплата державного мита, отримання та передача заявнику патенту тощо 600…850.00 17.00
7. Оплата збору за публікацію про видачу патенту на винахід (корисну модель) 200.00 200
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу (корисної моделі) і реферату (сумарно), що містяться у заявці 10
8. Підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки 450.00 300-3800/
15-190*/
30-380**
9. Підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: 450.00 300-2100 /
15-105*/
30-210**
10. Банківські та поштові витрати 100.00
Всього: від 7 600.00 від 4 017.00 /
210.00 */
4017.00**

 

Примітки: * у разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є винахідник (винахідники) винаходу (корисної моделі), кожен збір за зазначені дії сплачується у розмірі 5 % установленого розміру (п.3 Постанови КМУ №1716).

** у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові установи та організації, кожен збір за зазначені дії, сплачується у розмірі 10 % установленого розміру (п. 3-1. Постанови КМУ №1716).

Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при патентування технічного рішення як винаходу (корисної моделі), їх межі залежать від особливостей технічного рішення та завдань заявника, інші пункти (не виділені) можуть не застосовуватися.

За подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на винахід (корисну модель) та внесення відповідних змін згідно Постанови КМУ №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» передбачено додаткові збори.

Якщо Ви бажаєте отримати патент на промисловий зразок,
напишість нам, ми онлайн
залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.